سوالات نمونه انتقال حرارت و ترمو2

انتقال حرارت

فصل 7 انتقال جرارت:9,14,17,25,38,48,53,55,72,81

ترمودینامیک:

فصل واکنش های شیمیایی: (کتاب ترمودینامیک ون وایلن)37,40,49,82

                                        (کتاب سنجل)19,23,29,34,54,84

/ 0 نظر / 43 بازدید