پروژه دوم المان محدود

شماره سازه در نظر گرفته شده برای هریک از دانشجویان در جدول زیر مربوط به شماره تمرین های فصل چهارم کتاب استاتیک مریام ویرایش هفتم می باشد.

دانشجویان باید سازه در نظر گرفته شده را با سه روش تحلیلی المان محدود، نوشتن برنامه در نرم افزار MATLAB و همچنین نرم افزار ABAQUS تحلیل نمایند و نتایج این سه روش را باهم مقایسه نمایند.

جهت دانلود کتاب می توانید به ftp  دانشگاه مراجعه نمایید. آخرین مهلت تحویل پروژه 1394/3/15 می باشد.

 

شماره دانشجویی

شماره سازه

9012604002

6

8422604001

7

9112604012

8

9012213150

9

9012604049

10

9012604022

12

9012604023

13

9012604027

14

9012604031

15

9012604034

16

9012604037

17

9112604044

18

9012604045

19

9012604046

20

/ 0 نظر / 32 بازدید