موعد تحویل پروژه های درس آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانشجویانی که درس آزمایشگاه مقاومت مصالح را دارند، باید پروژه های خود را حداکثر تا روز چهارشنبه 93/10/17 به آدرس زیر ایمیل نمایند.

mojtabasheikhy@yahoo.com

/ 0 نظر / 32 بازدید