lمهلت نهایی داشتن درخواست آموزشی از گروه

دانشجویانی که برای ترم تابستان درخواست آموزشی از گروه مکانیک دارند باید درخواست خود را حداکثر تا ساعت 10 دوشنبه مورخ 1394/4/08  صرفا از طریق ایمیل گروه ارسال نمایند.

شایان ذکر به درخواست های که از طریقی بجز ایمیل گروه و یا بعد از مهلت اعلام شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نمی شود. به دانشجویانی که با در خواست آنها موافقت شود، ایمیلی از طرف گروه ارسال خواهد شد.

ایمیل گروه:    mech.eng.bozorgmehr@gmail.com

 

/ 0 نظر / 33 بازدید