تغییرات آموزشی

با توجه به برنامه کلاسی پیام نور، شروع کلاس ها از شنبه ٣/١٢/٨٧ از ساعت ٧ صبح می باشد و ساعت کلاس هیدرولیک/ترمودینامیک روز دوشنبه به شنبه ساعت ١٣-١١ انتقال یافت.

/ 0 نظر / 9 بازدید