انتخاب واحد

سلام

انتخاب واحد باز هم باید دستی انجام شود!

ورودی های ٨۶ شنبه ١١/٧/٨٨ ساعت ١٠-٨

ورودی های ٨٧ شنبه ١١/٧/٨٨ ساعت ١٢-١٠

توجه: با توجه به ظرفیت محدود گروه های کارگاه و نقشه کشی اولویت با کسانی خواهد بود که برگه انتخاب واحد را زودتر از خانم حسینی نژاد دریافت کنند.

هر برگه دارای شماره می باشد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
یک نفر

یعنی ممکنه تعدادی از دانشجوها نتونن تو بعضی کلاسها شرکت کنند؟