نحوه تحویل گزارش کارآموزی و فرم های مربوطه

دانشجویانی که درس کارآموزی را در ترم تابستان، اسکن نامه اتمام کارآموزی و فرم نمره و همچنین گزارش کارآموزی خود را در قالب فایل word و pdf تا تاریخ 25 شهریور 94 به ایمیل استاد مربوطه ارسال نمایند.

در گزارش کار، گزارش روزانه کارهایی که انجام داده اید را قرار دهید.

mojtabasheikhy@yahoo.com

h_safaeifar@yahoo.com

 

 

 

 

 

اصل نامه اتمام کارآموزی و فرم نمره تحویل دفتر گروه (جناب آقای مهندس ایراندوست) گردد.

/ 0 نظر / 43 بازدید