درس کارآموزی

دانشجویانی که درس کارآموزی را در تابستان 93-94 با اینجانب دارند، باید اطلاع خواسته شده زیر را به ایمیل mojtabasheikhy@yahoo.com ارسال نمایند.

 

 

 

1-تلفن همراه خود

2-نام و آدرس کامل واحد صنعتی کارآموزی

3- تلفن ثابت محل کارآموزی و نام بخش مشغول به خدمت خود در واحد صنعتی

4-تاریخ شروع کارآموزی

5- برنامه حضور خود در واحد صنعتی

6-نام سرپرست کارآموزی

عدم ارسال اطلاعات فوق به منزله انصراف از گذراندن درس کارآموزی در تابستان و درج نمره صفر برای این درس خواهد بود.

/ 0 نظر / 30 بازدید