نمایندگان

سلام

هر کس اون نامه نوشته شده و اسامی زیرش رو میتونه برای مطرح شدن به نماینده شهرش بده. شاید اگه برای خودتون درست نشد برای بعد از شما این اتفاق نیفته.

/ 2 نظر / 9 بازدید
سلیمانی

سلام استاد عید فطر پیشاپیش مبارک شنبه تعطیلی رسمی شده. ارائه پروژه زمانش تغییر می کنه یا نه؟ اگه زمان عوض بشه که خیلی خوب میشه

اشکان

سلام بر تمام دوستان واستادعزیز منو آقای سلیمانی کاری که از دستمون بر میومد وانجام دادیم و انجام خواهیم داد وبرای همه معلومه که نتیجه گرفتن یک در هزاره بهر صورت اقداممون میشه فقط واسه دل خودمون-ولی -اما -لکن ما میخواستیم بریم تهران ویا اینکه گفتیم نامه رو به نماینده های شهرتون بدید که متاسفانه خبری از هیچکدومتون نشد.... من خواهش میکنم بچه ها نامه رو به نماینده های شهرشون برسونند که هرچه تعدادنماینده های بیشتری روی این موضوع تاکید کنند مطمئنابی نتیجه نمیمونه چون مجلس از این کاردولت بی خبره مخلص همتون//ا ش ک ا ن