ارسال اطلاعات کارآموزی

دانشجویانی که درس کارآموزی در ترم تابستان را با بنده دارند، مشخصات محل کارآموزی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

mojtabasheikhy@yahoo.com

1- نام کارخانه، شرکت و ...

2- نام واحد به کارگرفته شده در کارخانه

2- آدرس دقیق پستی محل کارآموزی شامل شهر،

3- تلفن ثابت واحد به کارگیری (شماره داخلی ذکر گردد)

4- نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزی و تلفن تماس ایشان

لیست دانشجویانی که در تابستان کارآموزی را با بنده دارند به شرح زیر است.


دانشجویان کارآموزی 1

9311213134

بخت خواه کپورچالی علی

9312213113

بیات یونس

9411213107

تاجیک حسین

9311213118

ساقی سیدغفار

9411213118

شهرکی شهدابادی رضا

9311213121

عبادیان محمد

9311213136

فرهادی یوسف

9411213133

کارگر فردین

9312213112

گودرزی صالح

 

دانشجویان کارآموزی 2

9212604047

اعتمادی زاده یاسر

9212604030

باری محمد

9311213125

دلاوری ابوالفضل

9212604010

رجبی کاریزکی حسین

9212604045

روشنی مهدی

9311213126

شهبازی ارین

9212604036

لطفی محمد

9212604044

مرادی کشتان معین

 

/ 0 نظر / 50 بازدید