دانشجویانی که قصد اخذ کارآموزی در تابستان 94 را دارند، جهت بررسی امکان گذراندن کارآموزی در واحد صنعتی مورد نظر خود باید مشخصات واحد صنعتی شامل نام کامل واحد، شهر، آدرس و تلفن آنها را تا تاریخ 94/2/1 به آقای رضا طوسی اعلام نمایند.

/ 0 نظر / 31 بازدید