تمرینهای سری اول دینامیک مهندسی مکانیک و عمران

تمرینها از کتاب دینامیک مریام ویرایش هفتم انتخاب شده است.

فصل اول: 7

فصل دوم: 12، 18، 23، 53، 61، 75، 83، 90، 100، 108، 116، 136، 143، 151، 161، 188، 196، 211، 218

مهلت تحویل: یکشنبه 21 آبان ماه

/ 0 نظر / 93 بازدید