خرید کتاب

سلام

تعدادی از کتابها که بیشتر ممربوط به خودرو و تاسیات می باشند از نمایشگاه خریداری شد.

کلاس انتقال حرارت هم به پایان رسیده و در ادامه حرارت مرکزی بررسی می شود.

برگزاری کلاس قید و بند توسط مهندس قنبریان هم  در حال پیگیری است و ممکن است درس قید و بند به عنوان یک درس دو واحدی ارایه شود( البته در حال بررسی است)

حتما ارزشیابی دروس از طریق سایت انجام شود.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
امید

در مورد ارزشیابی اساتید به جای اینکه نام استاد صفایی به عنوان مدرس درس نقشه 1 بیاید نام شما ذکر شده با این توصیف ما این بخش از نظرسنجی را چگونه پر کنیم؟