انتخاب واحد درس اندیشه اسلامی

دانشجویانی که می خواهند درس اندیشه اسلامی را بردارند (کاردانی ورودی مهر ٨٩ مکانیک) لازم است در گروه ٩١ ثبت نام نمایند

در ضمن شماره این درس ١٠١-٢۶-١٢ می باشد

/ 0 نظر / 10 بازدید