قابل توجه دانشجویان دارای واحد کارآموزی

دانشجویانی که درس کارآموزی را در نیمسال جاری با بنده دارند، موظفند برنامه حضور خود در واحد صنعتی و همچنین تلفن ثابت آن را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

mojtabasheikhy@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 29 بازدید