تمدید زمان تحویل مدارک کارآموزی تابستان 90

تحویل مدارک مورد نیاز برای اتمام کارآموزی تا تاریخ 26 شهریور تمدید شد

مدارک مورد نیاز:

گواهی اتمام دوره کارآموزی از محل انجام کارآموزی

فرم نمره تکمیل شده توسط سرپرست کارآموزی

گزارش انجام کارآموزی

/ 1 نظر / 10 بازدید

سلام استاد ممنون از اینکه تمدید شد