اخذ واحد پروژه تخصصی

دانشجویانی که قصد انتخاب درس پروژه تخصصی در ترم آینده (دوم 94-93) را دارند، باید حداکثر تا قبل از اتمام حذف و اضافه این ترم، نسبت به انتخاب یکی از اعضای هیئت علمی گروه مکانیک به عنوان استاد راهنمای پروژه اقدام کنند. شایان ذکر است، انتخاب واحد این درس را گروه بعد از تایید استاد راهنما و امضا فرم مربوطه توسط ایشان انجام خواهد داد.

/ 0 نظر / 8 بازدید