حل مشکل انتخاب واحد دانشجویان کاردانی 89
ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان کاردانی مکانیک ٨٩ می رساند مشکل انتخاب واحد دروس زیر حل شد

استاتیک                          گروه ١               صفایی فر

مکانیک سیالات و آز            گروه ١               بقراطی

علم مواد                          گروه ٢               اساتید گروه آموزشی

زبان تخصصی                    گروه ١               بقراطی

اندیشه اسلامی               گروه ٩١              عامری