انتخاب واحد علم مواد کاردانی
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: انتخاب واحد

دانشجویان کاردانی برای انتخاب واحد درس علم مواد باید در گروه ٢ ثبت نام نمایند

شماره درس:

13-22-289-02

استاد درس:

اساتید گروه آموزشی