انتخاب واحد و مشاهده نمرات و اعتراض به نمرات
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: اعلام نمرات

انتخاب واحد

برای انتخاب واحد نیمسال دوم ٨٩-٩٠ تا ١۵ دی ماه به سیستم گلستان دانشگاه بیرجند به آدرس http://78.38.125.226 مراجعه نمایید.

در صفحه اصلی سیستم گلستان فایل راهنمای ثبت نام و ترمیم(انتخاب واحد و حذف و اضافه)  را دانلود کرده و مطابق با آن انتخاب واحد را انجام دهید.

توجه: فایل ذکر شده را می توانید مستقیماً از آدرس (http://78.38.125.226/univ/Sabtenam-Tarmim.pdf) نیز دانلود نمایید.

 

مشاهده نمرات

برای مشاهده نمرات نیمسال اول می توانید در سیستم گلستان مسیر زیر را دنبال نمایید

آموزش > اطلاعات جامع دانشجو > انتخاب نیمسال اول به شماره ٣٨٩١ > مشاهده نمرات

اعتراض به نمرات

دانشجویان در صورت نیاز، می توانند در سیستم گلستان (در قسمت مشاهده نمرات) به نمره مورد نظر اعتراض نمایند

اساتید جواب اعتراض را از طریق سیستم گلستان اعلام خواهند کرد

صفایی فر