پروژه
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: پروژه

برای درس زبان تخصصی و سیستم های اندازه گیری دانشجویان بهتر است موضوع پروژه خود را تا قبل تعطیلات نوروز مشخص نمایند.