تغییرات آموزشی
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تغییر زمان کلاس ها

با توجه به برنامه کلاسی پیام نور، شروع کلاس ها از شنبه ٣/١٢/٨٧ از ساعت ٧ صبح می باشد و ساعت کلاس هیدرولیک/ترمودینامیک روز دوشنبه به شنبه ساعت ١٣-١١ انتقال یافت.