تمدید زمان تحویل مدارک کارآموزی تابستان 90
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کلاس

تحویل مدارک مورد نیاز برای اتمام کارآموزی تا تاریخ 26 شهریور تمدید شد

مدارک مورد نیاز:

گواهی اتمام دوره کارآموزی از محل انجام کارآموزی

فرم نمره تکمیل شده توسط سرپرست کارآموزی

گزارش انجام کارآموزی