» ارسال اطلاعات کارآموزی :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦
» کلاس های فوق العاده :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٦
» تمرینهای تحویلی طراحی اجزا 1 :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
» مقاومت مصالح 2 :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦
» تمرین های سری اول استاتیک :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥
» تمرینات مقاومت مصالح 1 :: جمعه ۳ دی ۱۳٩٥
» نمرات پروژه دوم سیالات محاسباتی :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳٩٥
» پروژه درس مواد مرکب :: شنبه ۱ آبان ۱۳٩٥
» قابل توجه دانشحویان ورودی 94 :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳٩٥
» تحویل مدارک کارآموزی :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٥
» نمرات درس استاتیک :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥
» لیست دانشجویان متقاضی کارآموزی در مجتمع پتروشیمی خراسان :: شنبه ۱ خرداد ۱۳٩٥
» میان ترم دروس استاتیک و طراحی اجزا 1 :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» کلاس های حل تمرین دکتر شیخی :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥
» قابل توجه دانشجویان ترمودینامیک 2 :: شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤
» پایان ترم طراحی اجزا 1 :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
» تمرین های منتخب طراحی اجزا 1 :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
» زمان ارائه پروژه 1 هیدرولیک (قسمت پنوماتیک) :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» عناوین پروژه اول درس نیروگاه :: جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
» آخرین مهلت درخواست های دانشجویان برای انتخاب واحد ترم جاری :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» نحوه تحویل گزارش کارآموزی و فرم های مربوطه :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤
» نمرات ترمودینامیک 2 :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» تغییر زمان درس مقاومت مصالح 2 :: شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤
» قابل توجه دانشجویان ورودی 90 مهندسی مکانیک :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤ :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» موضوعات پیشنهادی برای پروژه تخصصی :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» نمرات پایان ترم و نمرات جمع درس دینامیک نیمسال اول 94-1393 :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» نمرات میان ترم دوم مقاومت مصالح 2 :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» نمرات میان ترم درس طراحی اجزا 1 :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» اطلاعات تکمیلی پروژه سوم دری سیستمهای انتقال آب :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» سوالات نمونه انتقال حرارت و ترمو2 :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» نمرات امتحان میانترم اول دینامیک ماشین :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» پروژه درس مقاومت مصالح 2 :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
» پایان ترم طراحی اجزا 2 :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» نمرات درس ریاضی مهندسی :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
» راه اندازی وبلاگ انجمن علمی مکانیک :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» نمرات پروژه 1 سیالات محاسباتی :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» انتخاب واحد کاراموزی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» انتخاب واحد کاراموزی :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» نمرات زبان تخصصی :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» سیستمهای انتقال آب :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات پایان ترم سیستمهای انتقال آب :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات انتقال حرارت :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات ریاضی 2 :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات پایان ترم ترمودینامیک 1 :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» بررسی اعتراض :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات سیالات 1 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات امتحان پایان ترم مکانیک سیالات 2 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات نهایی آزمایشگاه سیالات :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» قابل توجه دانشجویان درس مکانیک سیالات 2 :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات میان ترم دوم مکانیک سیالات 2 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» نمرات امتحان میانترم دوم ترمودینامیک 1 :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمونه سوالات آزمون های نرم افزار MATLAB برگزار شده توسط مراکز فنی و حرفه ای :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمرات میان ترم اول درس مکانیک سیالات 2 :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نمرات میان ترم اول انتقال حرارت :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» نمرات میان ترم اول انتقال حرارت :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» نمرات میان ترم ترمودینامیک 1 :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» نمرات طراحی اجزا 2 :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» لیست کتب احتمالی گروه مکانیک :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» قابل توجه دانشجویان مکانیک ورودی مهر 1389 :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» قابل توجه دانشجویان درس مکانیک سیالات 2 :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» نمرات سیالات1 :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» نمرات سیالات1 :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» نمرات سیالات 1 :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» نمرات نهایی ترمودینامیک 1 کارشناسی :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» نمرات نهایی درس ترمودینامیک 1 دانشجویان کاردانی :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» نمرات درس ریاضی مهندسی گروه مکانیک :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» نمرات درس ریاضی مهندسی کامپیوتر :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» نمره درس ریاضی 1 :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» نمرات میان ترم دوم ریاضی مهندسی گروه مکانیک :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» نمرات میان ترم دوم ریاضی مهندسی گروه کامپیوتر :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» نمرات میان ترم دوم مکانیک سیالات 2 :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» نمرات نهایی میان ترم اول و دوم ترمودینامیک 1 :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» نمرات میان ترم اول ریاضی مهندسی-گروه مکانیک :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» سپاس :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» نمرات نهایی امتحانات میان ترم اول و دوم ترمودینامیک 1 :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» نمرات میان ترم دوم درس ترمودینامیک 1 :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» منابع پیشنهادی کنکور ارشد مهندسی مکانیک :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» نمرات ریاضی مهندسی-گروه کامپیوتر-میان ترم اول :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» اعلام نمرات ریاضی 1-گروه کامپیوتر- میان ترم 1 :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» نمرات سیالات 1 :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» قبولی کارشناسی ناپیوسته :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» زمان شروع کلاسها :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» لیست کتابهای پیشنهادی جهت استفاده دانشجویان :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» گزارش کاراموزی :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» گزارش کاراموزی :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» قبولی کارشناسی ارشد :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» نمرات برنامه نوبسی فرترن و نمره نهایی :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نمرات برنامه نوبسی فرترن و نمره نهایی :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نمرات زبان :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نمرات ترمودینامیک :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» نمرات سیالات :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» لیست دانشجویان ثبت نام شده در کارآموزی در تابستان 1391 :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» قابل توجه دانشجویان مکانیک متقاضی کارآموزی در تابستان 1391 :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» نمرات دینامیک ماشین نیمسال دوم 91-1390 :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» نمرات درس برنامه نویسی MATLAB گروه مکانیک :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» نمرات درس طراحی اجزا 1 نیمسال دوم 91-1390 :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» نمرات درس استاتیک در نیمسال دوم 91-1390 :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» روز معلم :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سال نو :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» ترمودینامیک و آز :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» ترمودینامیک 1 :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» اختتامیه مسابقات رباتیک :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» آدرس سیستم گلستان دانشگاه بیرجند :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» هر آنچه می خواهی آرزو کن :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» لیست دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی 90 مکانیک در نیمسال دوم 90-91 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» لیست دروس ارائه شده دانشجویان کارشناسی 89 مکانیک در نیمسال دوم 90-91 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» لیست دروس ارائه شده دانشجویان کاردانی 89 مکانیک در نیمسال دوم 90-91 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» زمان انتخاب واحد دانشگاه بیرجند در نیمسال دوم 90-91 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» برگزاری نشست ارتباط با صنعت :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» درود بر همگی :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠
» دانشکده فنی قاین :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» قبولی کارشناسی ناپیوسته :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی مکانیک ورودی 89 :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» انتخاب واحد دانشجویان کاردانی مکانیک ورودی 89 :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» تمدید زمان تحویل مدارک کارآموزی تابستان 90 :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» نتایج کنکور ارشد :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» قبولی دانشجوهامون :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» تبریک نتایج خوب کنکور :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» کنکور :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» برنامه نویسی :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» برنامه نویسی :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» سلام بر همه دانش آموختگان دانشکده مهندسی قاین :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» استخدام در شرکت ملی نفت :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» نمرات سیالات :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» دانشجوهای قدیمی :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» نمرات زبان تخصصی :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» کارآموزی تابستان 90 :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» تبریک دانشکده مهندسی :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» دانشکده مهندسی :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» جشن فارغ التحصیلی وروی های 88 :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» اردو تفریحی :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کنفرانس مکانیک :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سپاس :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جزوه دروس در وب سایت من :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» تبریک عید نوروز :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» سالگرد مسابقات رباتیک :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» حل مشکل انتخاب واحد دانشجویان کاردانی 89 :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» انتخاب واحد علم مواد کاردانی :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» اعلام نمرات مقاومت مصالح :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» انتخاب واحد درس اندیشه اسلامی :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» اعلام نمرات :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» نمرات :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» انتخاب واحد و مشاهده نمرات و اعتراض به نمرات :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» نتایج تکمیل ظرفیت :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» شب یلدا :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» تکمیل ظرفیت :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» ادرس گروه yahoo :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» تکمیل ظرفیت :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» اجزای ماشین :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» کاراموزی :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» متن نامه :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» پیگیری :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» انتخاب واحد :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» ارایه برگزار نمی شود. :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» نمایندگان :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» اعتراض :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» توضیح :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» چی باید گفت!! :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» ظرفیت ها :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» نتایج آزمون :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» توضیح در مورد نوشتن پروژه اجزا ماشین :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» پروژه های اجزای ماشین :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» کنکور :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» پروژه زبان تخصصی :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» نمرات زبان تخصصی :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» نتایج کارشناسی ارشد :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» شادباش سال نو :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» نایب قهرمانی تیم فنی حرفه ای :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» کلاس های فوق برنامه :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» اجزای ماشین :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» راه اندازی سایت آموزشکده :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» برگزاری همایش نانو :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» تغییر گروه کارگاه ماشین ابزار :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات ترمودینامیک :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات سیستم اندازه گیری :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات اجزا ماشین :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات فیزیک الکتریسیته :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» نقشه کشی نمرات :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» برگزاری مسابقات کشوری ربات جنگجو :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات نهایی هیدرولیک :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات نهایی مقاومت مصالح (بدون آزمایشگاه) :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات نهایی فیزیک مکانیک :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» نمرات نهایی استاتیک :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» مسابقات کشوری ربات جنگجو قاین :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» انتخاب واحد :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» تبریک قبولی کارشناسی :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» تغییر زمان شروع کلاس ها :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» انتخاب واحد :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» تغییر تاریخ برگزاری مسابقات رباتیک :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
» تبریک - رشته جدید :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» توضیحی در مورد نظرات نوشته شده :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» مسابقات رباتیک :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» توضیحات :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» آزمون کارشناسی :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» استاتیک-اندازه گیری- زبان تخصصی - مقاومت :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» نمرات نهایی درس مبانی ترمودینامیک :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» نمرات نهایی درس مبانی هیدرولیک و پنوماتیک :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» نمرات نهایی درس مکانیک سیالات :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» نمرات نهایی درس نقشه کشی 2 :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» نمرات نهایی درس نقشه کشی 1 :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» کتاب :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خرید کتاب :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» رشته جدید :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ربات های جنگجو، کارشناسی ناپیوسته، رشته جدید :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» تغییرات برنامه کلاسی :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
» کلاس انتقال حرارت :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
» پروژه :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» تغییرات زمان کلاسی :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» تغییرات آموزشی :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» برگزاری کلاس های فوق برنامه :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» به نام هستی بخش یکتا :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧