تمرین های سری اول استاتیک
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

شماره تمرینهای سری اول در س استاتیک به شرح زیر می باشد. تمرینها از کتاب استاتیک مریام ویرایش هفتم تعیین گردیده است. برای دانلود کتاب می توانید به سامانه دانلود سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

فصل اول: 2، 10

فصل دوم: 5، 7، 15، 19، 26، 40، 42، 66، 72، 85، 88، 93

مهلت تحویل: 17 اسفند ماه


کلاس توجیهی پروژه تخصصی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان مهندسی مکانیک

کلاس توجیهی نحوه انجام پروژه تخصصی و نوشتن پایان نامه، پنج شنبه 5 اسفند ساعت 9 در محل کلاس 204

حضور دانشجویان ورودی 92 الزامی است


ارائه درس روش های تولید کارگاه
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

درس روش های تولید کارگاه برای دانشجویان گروه مهندسی مکانیک ارائه گردید.


دقت در دروس همنیاز شده
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درخواست همنیازی دروس موردنظر آنها مورد موافقت گروه قرار گرفته می رساند:

الف) لیست دروسشان به لحاظ تعداد واحد جا داشته باشد.

ب) هنگام اخذ دروس توسط آموزش درس همنیاز شده با سایر دروس تداخل نداشته باشد.

ج) اخذ درس پیشنیاز که با مجوز گروه به همنیاز درس مورد تقاضا تبدیل شده الزامی می باشد. به عنوان مثال چنانچه دانشجویی متقاضی همنیازی درس مقاومت مصالح 1 و طراحی اجزاء 1 بوده و گروه با درخواست وی موافقت نموده در صورت اخذ درس طراحی اجزاء 1 الزاما می بایست مقاومت مصالح 1 را نیز اخذ نماید.

شایان ذکر است که در انتهای زمان حذف و اضافه دروس این دسته از دانشجویان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رعایت ضوابط، امکان اصلاح وجود نخواهد داشت.

 

 


نتیجه نهایی درخواست های آموزشی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

نتیجه نهایی درخواست های آموزشی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک تاپایان وقت اداری شنبه 95/11/16

موافقت با اخذ درس

شماره دانشجویی

اجزای محدود

9212604032

کنترل اتوماتیک و انتقال حرارت1

9311213105

آز مقاومت - انتقال حرارت1 – سیستم های انتقال آب – اجزای محدود

9212604030

تهویه مطبوع

9212604024

آز مقاومت – اجزای محدود – سیستم های انتقال آب

9212604045

آز مقاومت – اجزای محدود

9212604040

آز دینامیک – کنترل اتوماتیک – تهویه مطبوع

9212604038

مکانیک سیالات1

9411213106

آز مقاومت مصالح

9311213116

تهویه مطبوع

9212604047

کنترل اتوماتیک – اجزای محدود

9212604002

اجزای محدود – آز مقاومت

9212604011

تهویه مطبوع

9112604021

اجزای محدود

9212604044

مکانیک سیالات

9411213115

آز دینامیک و ارتعاشات

9311213132

طراحی اجزای 1

9311213131

برنامه نویسی با گروه عمران

9411213121

تداخل امتحانی محاسبات عددی با اجزای محدود

9212604032

تهویه مطبوع – اجزای محدود – کارآموزی 2

9212604039

مقاومت مصالح 2 – طراحی اجزای 1

9311213131

ریاضی 2

9511213123

آز مقاومت مصالح – کنترل اتوماتیک

9212604041

تهویه مطبوع

9212604044

سیستم های انتقال آب – کنترل اتوماتیک

9311213136

اجزای محدود – آز مقاومت – تهویه مطبوع

9212604029

کارآموزی 2

9212604024

مکانیک سیالات 1

9311213135

تهویه مطبوع – اجزای محدود

9212604004

تهویه مطبوع

9212604001

تهویه مطبوع

9212604010

کارآموزی 2

9212604012

ریاضی 2- فیزیک 2

9412213114

ریاضی 2

9511213124

آز مکانیک سیالات

9212604030

کارآموزی 2

9112604021

مکانیک سیالات 1

9411213133

استاتیک

9411213134

ریاضی 2 – استاتیک

9411213102

تهویه مطبوع – آز مبانی برق

9212604023

برنامه نویسی

9411213121

کارآموزی 1 – کارآموزی 2

9212604031

آز مقاومت مصالح

9212604035

تهویه مطبوع

9212604011

درس استاتیک صرفا برای دانشجویانی که درس فیزیک 1 را گذرانده و از درس ریاضی 1 نمره بالای 7 اخذ نمود اند امکانپذیر خواهد بود. فهرست دانشجویان دارای شرایط فوق به شرح ذیل می باشد:

شماره دانشجویی

9511213133

9512213110

9511213151

9511213121

9511213103

9511213105

9511213128

9511213141

9511213123

 


نحوه ثبت درخواست آموزشی
ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال آینده از روز شنبه 2 بهمن ماه، دانشجویان می توانند درخواستهای آموزشی خود را به ایمیل گروه به آدرس زیر ارسال نمایند.

mechengbozorgmehr@gmail.com


نمرات نهایی درس نیروگاهها
ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ بهمن ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:
  تمرین اول از 1 پروژه اول از 4 پروژه دوم از 4 پایان ترم از 11 ارائه کلاسی نهایی
9212604040 1.0 3.3 3.6 6.1 1.0 15.0
9112604006   0.0 2.7 4.0   6.6
9212604047 1.0 2.3 2.8 3.7   9.7
9212604012 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604005 1.0 3.5 3.2 6.7 1.0 15.4
9112604013   3.4 3.2 5.5 1.0 13.1
9212604031   2.4 2.4 0.0   4.8
9212604039 1.0 3.3 3.6 5.5 1.0 14.4
9212604018   3.5 3.2 5.8 1.0 13.5
9212604043 1.0 3.5 3.2 5.5 1.0 14.2
9212604033   2.5 2.1 0.0 1.0 5.6
9212604001 1.0 2.5 2.1 5.8 1.0 12.4
9212604048 1.0 3.3 3.6 4.6 1.0 13.4
9212604028 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604006   3.5 3.7 7.0 1.0 15.3
9212604004   3.4 3.2 3.1 1.0 10.7
9212604013 1.0 3.5 3.7 8.6 1.0 17.8
9212604025   2.5 2.1 7.3 1.0 13.0
9212604024 1.0 2.4 2.4 2.8   8.5
9212604022 1.0 3.5 3.7 8.3 1.0 17.5
9112604040   3.4 3.2 0.3 1.0 7.9
9112604043   0.0 2.7 6.7   9.4

نمرات پروژه چهارم، ارائه و مجموع درس سیالات محاسباتی
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:
ID project presentation total
9212604040 3.5 3.25 14.8
9112604006 3 3.25 11.85
9212604047 4 3.5 10.75
9212604012 3.5 3.5 13.5
9112604010 3.5 3.5 10.85
9212604005 7 4 20.35
9112604014 3.75 - 13.25
9212604031 6.25 3.5 16.85
9112604019 3 3.5 13.45
9212604002 4 3 17.7
9212604018 5.5 4.5 18.8
9212604043 5.5 4 17.9
9212604033 5 4 18.8
9212604001 4.5 4 14.6
9212604048 5.5 4.5 16.65
9212604028 4.5 3 15.35
9212604006 4 4 21.25
9212604004 3 3.5 14.5
9212604023 2 4 14.55
9212604013 4.5 4 20.6
9212604025 3 3.25 17.1
9212604024 4.75 3.5 17.3
9212604022 6 4 22.55
9112604040 7 4 20.05
9212606040 3 2.75 6.65
9112604043 4 3.5 15.1
9112604021 4 3.5 14.4
9212604046 4.5 4 17.3
Average 4.3 3.7 15.24

مقاله اقای بحرینی و خانم مهدیه به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.


قابل توجه دانشجویان درس سیالات محاسباتی
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

دانشجویان گرامی درس سیالات محاسباتی که برای پروژه چهارم درس ارائه دارند ساعت 11 امروز(دوشنبه 27 دی) به اتاق بنده مراجعه نمایند.


قابل توجه دانشجویان سیالات محاسباتی
ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

دانشجویان گرامی درس سیالات محاسباتی فایل پروژه چهارم سیالات محاسباتی را در دو فرمت word و pdf ارسال نمایند.


← صفحه بعد